Chresten H. Ibsen i Folketinget

Løsgænger, opstillet i Østjyllands Storkreds ved valget til det danske Folketing, 2019.

Mærkesag:

Fair Bidragssats
Chresten H. Ibsen kæmper og vil i Folketinget fortsat kæmpe for en fair bidragssats.
Er du boligejer i Danmark, eller har du planer om at blive det, så bør du overveje at sætte dit kryds ved Chresten H. Ibsen.
Chresten er garant for at der er STYR PÅ realkreditten i Danmark.

Siden finanskrisen i 2008 er renten på boliglån, de såkaldte realkreditlån, kun gået én vej, nedad. Samtidigt er realkreditforeningerne og bankernes indtjening på dem, kun gået én vej, opad!

Bidragssatsen er den mest omdiskuterede af bankernes gebyrer – også på trods af, at realkreditlån er behæftet med flere end 12 forskellige gebyrer og afgifter.
Chresten H. Ibsen stiftede i 2016 – sammen med tusindvis af andre frustrerede boligejere – i protest over disse stigende gebyrer – der i nogle tilfælde er steget med mere end 200 % – foreningen Fair Bidragssats.
I Danmark har vi kun fire reelle udbydere af realkredit. De fire opfører sig som et oligopol – altså en situation, hvor du får det samme produkt om du optager dit lån det ene eller andet sted. Et skifte af realkredit koster mellem 20.000 og 50.000 kroner – afhængigt af dit lån. Så du er stavnsbundet, når først du har indgået et lån. For nogles vedkommende helt op til 40 år.

LØSNING: Vi skal sikre konkurrence på området, så du er garanteret de bedste og billigst mulige lån. Der skal flere ind på markedet for realkredit. Den danske realkreditmodel, der er 220 år gammel og fortsat ejes af boligejerne selv, skal beskyttes og demokratiseres. Og så skal bankerne udbyde mere end et produkt til dig som boliglåner.
Ellers er din rådgiver ikke rådgiver, men blot sælger, og konkurrencen sat helt ud af kraft.
Flere – herunder ejendomsmæglere skal have lov at tilbyde boligfinansiering, og når realkreditten bruger argumenter som at de skal polstre sig, skal det sikres, at en eventuel polstring også vender tilbage til kunderne, hvis den viser sig overflødig. Det modsatte er nemlig ofte sket, fx. Danske Bank i 2017, hvor de udloddede mere end 90 procent af de øgede bidragssatser til aktionærerne.

Vore siddende politikere og regering tør ikke regulere. Boligejerne bliver ikke hørt og har ingen direkte repræsentation ift. udvalgsarbejde og politiske beslutninger. Konkurrencerådet gennemførte i 2017 en længe ventet undersøgelse, der viste store problemer. Men ud af 16 gode anbefalinger valgte politikerne kun 1: Det mindst vidtgående, en portal, hvor boligejere kan sammenligne priser på lån. Portalen benyttes stort set ikke. Og der fandtes i forvejen lignende tilbud!

Realkreditten og bankerne bør desuden skilles helt ad. Realkreditten bør fortsætte i den foreningsejede andelsbaserede form. En model, der har skabt stærk, solid og sund boligfinansiering i 220 år – også gennem finanskrisen. At børsnotere realkredit vil i princippet betyde, at man udbyder dansk jord til højstbydende.

Politikerne tør ikke sige fra overfor realkreditkæmperne og finansbranchen,. Selv ikke, når Danske Bank og Nordea hvidvasker i størrelsen 400 til 1500 milliarder!

Det gør Chresten H. Ibsen.
Han kender branchen, deres vilkår og udfordringer, han skifter ikke hest i vadestedet, sådan som regeringen hidtil har gjort. Han er ikke afhængig af bankernes tilskud og lobbyarbejde. Han er ‘ren’, for at bruge et lettere fortærsket udtryk.

Han har en mangeårig baggrund i repræsentantskabet for et pengeinstitut, arbejdet med kommunikation for finans, og desuden arbejdet udefra via Fair Bidragssats, med at påvirke såvel lovgivning som praksis i branchen.

STYR PÅ – STOL PÅ – TÆT PÅ – det handler om ordentlighed, tillid og nærhed

STEM PÅ: Chresten H. Ibsen, løsgænger til Folketingsvalget 2019 #stemibsen #dkpol #dkfinans

Du kan finde og følge mig på de sociale medier her:

Få nyhedsmail:

Subscribe

* indicates required
/ ( mm / dd )

Leave a comment